Vi er nå noen få måneder fra et nytt valg som forhåpentligvis preges av nye friske fremtidsvisjoner. For er det noe vi i Fremskrittspartiets Ungdom virkelig savner i det sosialdemokratiske A4 samfunnet så er det visjoner og nytenkning for landes framtid.

 

Grunnlaget for fremskritt og utvikling i et hvert samfunn og sivilisasjon er nytenkning og innovasjon. Ved å ha rom for visjoner om at man kan organisere samfunnet på helt andre og langt bedre måter enn det de er i dag kan man utvikle seg. Det å kunne endre både systemer og løsninger på utfordringer man har stått og står ovenfor til det bedre for folk flest er det som har drevet oss i FpU.

 

Der de øvrige partiene har sett seg blind på problemene, har vi tatt det som en utfordring og funnet løsningene. Vi i FpU har opplevd gang på gang at vi har kommet med nye løsninger på gamle problemer og blitt skjelt ut ned stemt, og deretter sett at nøyaktig de samme forslagene vi har fremmet blir tatt opp av de andre partiene som bare later som om det var deres eget forslag. Som for eksempel innføringen av stykkprisfinansiering som de øvrige partiene i starten latterliggjorde for så å ta det i bruk på grunnlegende helse- og velferdstilbud. Eller aldersgrense på hente ekteskap som har vært mye debattert i det siste.

 

De øvrige partiene og venstresiden spesielt har til vane å gro fast i sine gamle ineffektive løsninger. Og når det viser seg at måten de har organisert noe på ikke virker, eller virker direkte mot sin hensikt, så er løsningen uten unntak mer penger og større satsning på det som ikke virker istedenfor å tenke ut nye løsninger.   

   

Norge er et land som har enorme store økonomiske ressurser. Disse resursene gir oss helt unike muligheter andre nasjoner bare kan drømme om. Vi er i posisjon til å finne opp nye løsninger som kommer både våre egne innbyggere og andre mennesker til gode. Men dessverre har mye penger på bok virket som en sovepute for dagens regjering. Det ser vi helt klart av årets budsjett der høyere utdanning og forskning er taperne.

 

Den beste måten man kan oppmuntre til grundervirksomhet, nytenkning og innovasjon er gjennom gunstige rammebetingelser til næringslivet. Der de som ofrer all sin søvn, fritid, ressurser, penger og er villige til å satse alt på noe de har tro på får en økonomisk insitament og blir belønnet, ikke straffet gjennom skatter og avgifter. Der de som starter nye arbeidsplasser møter en generell ja holding og åpne dører istedenfor en tungrodd byråkrati og skjemavelde. Det må bli slutt på at alle som blir rike utenom å ha vunnet lotto, eller gått fort på ski blir uglesett og mistenkeliggjort. Får å kunne få til et samfunn der det er lov å lykkes må det grunnlegende holdningsendringer til. Da må vi ta en general oppgjøre med sosialdemokratiske og sosialistiske paradigmer som har holdt sitt grep rundt jantelovens land.     

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende