Svar funksjonen min virker ikke så jeg må svare deg gjennom et innlegg.

La meg først starte med å si at en lov om aldersgrense med tilknyttnings krav helt klart har noen ulemper. Det har jeg og FrP aldri lagt skjul på, snarere tvert imot. En slik lov er uten tvil en inngripen i enelt inndivides liv, som vi i utgangspunktet ikke ønsker. Men når alternativet til at unge mennesker må vente noen år med å gifte seg er så mye, mye, mye værre, så må vi politikere ta noen vanskelige valg for å beskytte de som rammes av tvang og andre grusomheter i tilknytting til det. Vi kan ikke bare lukke øynene og late som ingen ting. Det er ikke rettferdig ovenfor alle de blir rammet av slike problemer og har det vondt hver eneste dag. Dessuten er det slik at når man er 24 år gammel og har fått tatt utdanning, så er man langt mer selvstendig og klarer å stå bedre mot press fra foreldre og familie. Det er noe som selv Ap politiker Saera Khan er enig med oss i. Men ettersom regjeringe er helt handlings lammet i alle spørsmål som har med innvandring å gjøre, så har de ikke fått til noe her heller.

Når det gjelder Bjarne Håkon Hanssen så driver han ikke med noe annet en utspill politikk og tom prat, i likhet med de øvrige politikerne på venstresiden. Han ville innføre aldersgrense og tilknyttingskrav ifjor, men når regjeringen omsider fikk lag frem ny utlenings lov, etter mange utsettelser, så var det ikke spor av effektive tiltak.

Problematikken rundt tvangsekteskap og "æresdrap" har vært velkjent lenge, og ble satt ordentlig på dagsorden i 1997 etter Fadime drapet i Sverige. Med jevne mellomrom når slike grusomheter finner sted så er politikerne ute og sier de vil gjøre det ene og andre for å stoppe det, men ingen ting blir gjordt. Så du kan ikke hevde han fører FrP politikk.

Den type hykleri er det mange eksempler på dessverre. Som nå nylig i forbindelse med kjønnslemlesting av jentebarn. Pluttselig er SV og Kristin Halvorsen for underlivsundersøkelser av jentebarn. Dette er et forslag FrP kom med allerede i 2001 og en rekke ganger siden. Men hver gang har vi blitt nedstemt og demonisert av de øvrige partiene. Så de øvrige har ingen troverdighet når det kommer til innvandrings politikk.

Når det gjelder effekten av tiltakene i Danmark så foreligger det helt klart og tydelig resultater som viser at det hjelper med aldersgrnse og tylknytningskrav. Vist noen ønsker å flytte til andre land så må de få lov til det. Det er ingen menneskerett å bo i Norge eller Danmark!

Hvor godt jeg er integret i Norge for noen andre bedømme. Jeg finner det direkte støtende og nedverdigende å bli kalt for alibi. Det må være lov i et fritt demokratisk land som Norge å ha ulike synspunkter og løsninger på samfunnsproblemer vi alle står ovenfor, uten å sette merkelapp på folk av den grunn, eller komme med nedsetende bemerkninger. Etter min oppfatning har FrP de beste løsningene og politikken, derfor engasjerte jeg meg i partiet og stiller som kandidat til kommende valg. Dersom noen er uenige i sak og politikk så diskuterer jeg mer enn gjerne det, men usakelige merkelapper finner jeg meg ikke i !!!

Helt til slutt så er to av innleggene her sendt til avisene så ja de finner du der ute. Grunnen til det er at jeg startet denne bloggen igår og trengte å ha noe å prøve meg med før jeg kommer igang. Dessuten så er det ikke noen problem at jeg gjør hva jeg vil med mine egne innlegg, og hva jeg bruker i bloggen min til er min sak. 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende