Vi trenger en innvandringspause i Oslo nå. Landes hovedstad har flest antall innvandrere, noe som merkes på veldig mange områder. Svært mye av det innvandringen har ført med seg er positivt, spennende og en berikelse for det norske samfunnet. Men vi må også innse at det dessverre er negative sider ved innvandringen. Nærmest samtlige sosiale barometre og forskning viser at spesielt ikke-vestlige innvandrere kommer dårlig ut. Det gjelder på de aller fleste områder fra arbeidsledighet, kriminalstatistikk, levekår og helse.

 

Dette skyldes først og fremst en feilslått, naivt og mislykket innvandring og integrerings politikk. Da er det etisk og moralsk feil å ta inn flere i samme tempo når vi ser at de som allerede bor her kommer så skjevt ut sosialt. Vi må løse de problemene vi allerede har først før vi eventuelt kan ta inn flere.

 

Dessverre har ikke sosialdemokrater og sosialister innsett hvor store utfordringer vi står ovenfor når det gjelder innvandring. Jeg tror Rune G må ut om noen år og ta et oppgjør med seg selv og sitt parti på naiviteten de har hatt på innvandringspolitikken. Akkurat som han var ute og gjorde med tanke på den feilslåtte snillismen til sosialdemokratene for noen år siden.

 

Det var en stor debatt om akkurat dette tidligere i sommer. Du kan følge med på hele den debatten her: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/07/23/506926.html   

Tips oss hvis dette innlegget er upassende