I disse dager har de fleste barn og unge i Norge sommerferie. Sommerferien er en tid de aller fleste gleder seg til, med unntak av en gruppe barn og unge, nemlig de som risikerer å bli utsatt for tvangsekteskap og lemlesting. Sommerferien er høysesong for overgrep mot ikke-vestlig innvandrer ungdom. I denne perioden er barna borte fra skolen og kan under dekke av å skulle på ferie, bli ført til bake til foreldrenes hjemmeland. Og det er i opprinnelseslandet de fleste overgrep blir gjennomført, alt fra å bli forlatt i lugubre koranskoler slik at barna ikke blir for "norske" til tvangsekteskap og kjønnslemlestelse finner sted. Dessverre er det også slik at langt fra alle kommer tilbake igjen når sommerferien er over.
 
Med jevne mellomrom så dukker det opp bestialske saker på hvordan barn blir utsatt for lemlesting av sine foreldre. Hver gang slike overgrep blir avdekket står politikerne frem i kø for å ta avstand og fordømme. Dette var vi vitne til igjen i forbindelse med at en gambisk far ble fengslet i sommer for å ha sendt sine døtre til hjemmelandet slik at de blir lemlestet. Det skjedde også forrige gang tema sto på dagsorden, da gikk statsråd Sylvia Brustad ut og tok til ordet for å stoppe kjønnslemlesting. I den forbindelse kom hun med en handlingsplan mot kjønnslemlestelse som ikke innholdt noen effektive tiltak, det var kun mer av det samme som ikke hadde gitt noen resultater.
 
Slik har det vært i mange år, og i takt med den massive innvandringen til landet har problemene eskalert og økt fra år til år. Bare de siste fire årene har nærmere 300 jenter og kvinner blitt behandlet på Ullevål universitetssykehus for helseproblemer etter kjønnslemlestelse. Ifølge omskjærere NRK snakket med i fjor, har rundt 185 norsk-somaliske jenter blitt lemlestet i foreldrenes hjemland. Man vet også om tilfeller der barn har blitt lemlestet i Norge. Selv om det er forbudt i Norge med lemlesting av jenter så hindrer ikke dette at overgrep av denne art finner sted. Foreldre som ønsker å lemleste barna sine drar til sine hjemmeland. Risikoen for at overgrepet blir oppdaget når barnet kommer tilbake er minimale, for det finnes ingen kontroller som har til hensikt å avdekke kjønnslemlestelse.

Til tross for at disse barbariske overgrepene på barn og unge nå er veldokumentert, så har vi en regjering og politisk flertal som ikke ønsker å foreta seg noe aktiv for å stoppe overgrepene. Det vil si utover det vanlige våset og tåkepratet om å "ta avstand", "etablere forebyggende samarbeid", og selvfølgelig dialog med innvandrermiljøene. Det sistnevnte er forøvrig regjeringens vidundermedisin på alle samfunnsproblemer som omfatter innvandring og integrering. Men denne vidundermedisinen har vist seg å ikke fungere på dette området heller, ettersom alle disse tiltakene er mer av det samme som ikke har gitt noen resultater de siste 10-15 årene, det har bare blitt verre. Da må det lovendringer og effektive tiltak som obligatoriske underlivskontroller til for å ivareta unge mennesker rettigheter, sikkerhet og verdighet. I tillegg må straffen for denne type alvorlige overgrep økes betraktelig.

For oss i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er det totalt uakseptabelt at vi innvandrerungdom er uten de samme rettsvern og beskyttelse som andre unge i Norge. Og enda verre er det at samfunnet ser ut til å ha en viss aksept for overgrep så lenge det ligger en kulturell forklaring bak. Derfor foreslo FrP allerede i 2001 at det skulle innføres obligatorisk helsesjekk for jenter, men ble som vanlig ble vi nedstemt. Vi har også foreslått dette og en rekke andre tiltak ved flere anledninger og senest når vi la frem vår integreringsmelding i 2007. Til tross for at det er meget utbrett med den type overgrep blant enkelte innvandrer miljøer, så er det i løpet av de siste årene kun mottatt et fåtal anmeldelser for brudd på lov om kjønnslemlestelse av politiet. Når politikerne nå vet om omfanget av disse grusomhetene så har de et ansvar til å handle.
 
Men ingen andre partier ønsker å få kontroller som kan avdekke lemlestelsen av jentebarn i Norge. Ikke nok med det, men regjeringen saboterer og motarbeider FrPs virkefulle tiltak der problemet er størst, nemlig i Oslo. Regjeringen virker mer opptatt med å få stoppet dem som vil ha effektive tiltak, enn å stoppe de som lemlester sine barn.
 
FrP og FpU står helt alene i kampen om å ivareta innvandrerungdoms rettigheter. For tiltakene regjeringen har lagt frem er ingen ting annet enn ansvarsfraskrivelse. For oss i FpU er reel empati og omsorg med ikke-vestlige innvandrer ungdom langt viktigere enn å være politisk korrekt. Isteden for sette embetsverket i sving for å finne ut av om FrP i Oslo vil bryte loven med helsesjekker, bør staten ta ansvar og innføre obligatoriske undersøkelser av alle jentebarn slik tidligere barneombud Trond Viggo Torgersen har tatt til orde for en rekke ganger. Høylytte rop om rasisme og det som verre er, hindrer ikke oss fra å ta utsatte ungdommers parti når det kommer til grusomheter som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er direkte forkastelig at norske politikere finner seg så inderlig godt med den urett som ikke rammer deres egne døtre, mødre, barn og barnebarn. 
 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende