Din stemme kan være avgjørende for at våre eldre skal få en verdig alderdom med retten til å velge selv hvem som skal stelle dem. Stem Fremskrittspartiet i år! Vi vil altid sørge for for en god eldre omsorg!

Det har vi bevist i de kommuner der vi har hatt makten. I tillegg viser SSBs samenligninger av de ulike kommuners prioriteringer at FrP kommuner bruke mest på eldreomsorg. Godt valg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende