Hvorfor aldersgrense på henteekteskap ? 

Debatten rundt aldersgrense ved henteekteskap har rast de siste årene. I Norge er det dessverre store problemer med å integrere visse innvandrergrupper, og det skyldes ikke minst familiegjenforeningspolitikken som er alt for liberal og som oppmuntrer til tvang og ufrihet.

 

De som rammes hardest er unge innvandrere som tvinges av sine foreldre og familie til å gifte seg med mennesker fra opprinnelseslandet. Unge mennesker og i noen tilfeller barn ned til 12 års alderen brukes som levende visum med tragiske og groteske utfall for at mennesker fra slekten, klanen og landsbygda skal få tilgang til norske velferdsgoder.

 

Denne problemstillingen har engasjert oss i FrP. Vi ser at politikerne i stadig flere europeiske land innser heldigvis at kursen må legges om, både av hensyn til de som rammes av tvang og ufrihet, og av innvandringspolitiske hensyn.

 

Men som vanlig sover norske naive politikere fra de øvrige partiene i timen, og våkner først når det er for sent.

 

Jeg er opprørt over at politikere fra de øvrige partiene sprer myter og feil om lovforslaget, som da Ahktar Chaudry fra SV, med full støtte fra nestleder Audun Lysbakken hevdet at 21-årsgrense vil føre til rasekille.

Med dette utsagnet viste SV at de overhode ikke har forstått hva forslaget om aldersgrense går ut på. Det er helt nødvendig med en aldersgrense og aller helst burde det være på 24 år slik det er i Danmark. Denne loven vil ramme hardest de grupper som praktiserer tvangsekteskap, akkurat som røykeloven rammer hardest de som røyker. Men som røykeloven vil også 21-årsgrense og tilknytningskrav gjelde alle. Hvordan SV mener at et lovforslag som forsøker å ivareta unge menneskers rettigheter, som for eksempel retten til å gifte seg av fri vilje, kan være brudd på menneskerettigheter og føre til rasekille, bør SV og de øvrige politikerne utfordres til å forklare selv. 

 

FrP mener en slik lov kan være med på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter som å kunne gifte seg med hvem man vil. Når vi nå gjennom flere tiår har sett hvordan den feilslåtte innvandring og inntegreringspolitikken har bidratt til at enkelte grupper i samfunnet har fått det dårligere så må vi handle.

 

Her har de øvrige politkerne med unntak av FrP sviktet totalt.  Det er direkte forkastelig at de som bærer kvinne sakens fane er kun opptatt av saker som gir mer makt og penger, men grunnlegende rettigheter for innvandrer kvinner som å kunne gifte seg med hvem de vil, eller for den sak skyld kunne gå ut av huset bryr de seg fint lite om.

  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende