FrP konstaterer at den rød-grønne regjeringen har lave ambisjoner for elevens læring og mangler de nødvendige tiltakene for å øke kunnskapsnivået. Heldigvis sørger FrP/H byrådet i Oslo for å sette inn de nødvendige tiltak. Tester, karakterer og fokus på resultater samt en bevisst satsing på basisfagene er etter FrPs mening de viktigste verktøyene skolen har for å gi den enkelte elev de tilbakemeldinger som er grunnleggende for økt læring. Osloskolen har heldigvis i mange år vært sosialist fritt sone der elevene kontinuerlig har blitt fulgt opp med et omfattende kartleggingssystem for å forbedre resultatene.

Dette har selvsagt gitt resultater og Osloskolen kom bl.a. best ut av samtlige fylker på de nasjonale prøvene i 2004 og 2005. Selv om vi har en del spesielle utfordringer tilknyttet skoler med stor andel minoritetselever, har vi noen av landes beste skoler. FrP vil også fremheve det kloke vedtaket som de ikke- sosialistiske partiene sto bak, nemlig Norsk som andrespråk, et lavambisjonsfag som ble tilbydd personer med etnisk minoritetsbakgrunn. FrP mener at offentliggjøring av resultatene i skolen bør være en selvfølge. Dette er en grunnleggende forutsetning for å forbedre skolen, og det skulle bare mangle at ikke foreldre, elevene og den enkelte skole skulle ha innsyn i disse resultatene.

Dersom vi skulle fulgt SVs politikk som går ut på fjerne karakterer, opptakskrav til lærerutdanningen og alle målbare resultater, så ville det ikke vært mulig å iverksette nødvendige tiltak for å løse utfordringer vi står ovenfor. For da hadde vi ikke hatt noen indikasjon på hvor skoen trykker. I tillegg har vi i årets budsjett en rekord satsning på rehabilitering og bygging av skoler i Oslo. Aldri har man satset så mye på skole og utdanning i landes hovedstad som nå! Men vi i FrP er langt fra ferdig og fornøyd, vi ønsker å se på skolen som en kunnskapsbedrift, som stadig skal jobbe for økt læring. FrP vil fortsatt føre denne politikken, som er et gode for den enkelte elev og for samfunnet.  

  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende