Herrene Raja og Bøhler går løs på valgfriheten til barnefamilier ved å ta til ordet for å fjerne kontantstøtten. Begrunnelsen er at ikke-vestlige innvandrere utgjør den største bruker gruppen av denne ordningen. Og ikke nok med det, men Bøhler mener også at man kan komme ukulturer som tvangsekteskap og kjønnlemlestelse til livs ved å fjerne en generelle ordning som gjelder for alle. 

Dersom Bøhler virkelig ville bekjempe den type ting han tilsynelatende er opptatt av finnes det lang mer effektive tiltak. Som 24 års aldergrense med tilknyttings krav for å stanse tvangsekteskap og underlivskontroller for å avdekke kjønnslemlestelse. 

Vist man skulle fjerne alle ordninger ikke-vestlige innvandrere er overrepresenter på måtte man fjerne alt fra trygd til sosialkontorer. For det er f.eks. slik at i Oslo så utgjør ikke-vestlige innvandrere under 20 prosent av befolkningen, samtidig står de for hele 55 prosent av samtlige sosial utbetalinger. Mener Bøhler og Raja at man skal fjerne sosialkontorer fordi ikke-vestlige innvandrere har et enormt stor overforbruk i forhold til antallet de utgjør i samfunnet? Les mer om saken her: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=153191

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende