Vi står overfor vår tids viktigste og mest avgjørende verdikamp mellom liberale verdier på den eneste siden, og totalitære verdier på den andre siden. Det vestlige og norske samfunnet bygger på visse grunnleggene verdier som frihet, demokrati, likestilling, politisk og religiøst frihet, ytringsfrihet, likeverd og menneskerettigheter. Derfor er det så godt å leve i Norge og vesten, og derfor har mange av oss politiske flyktninger søkt tilflukt her i landet. Disse verdiene og rettighetene har ikke kommet av seg selv, men blitt til etter iherdig kamp fra frihetselskende og modige mennesker. Dersom vi ønsker å beholde disse verdiene og vår frihet må vi også være villig til å kjempe for dem. For disse verdiene er under stadig angrep fra totalitære og inntolerange regimer og grupperinger.    

Det har vi dessverre fått demonstrert i en rekke hendelser den senere tid og sist ved drap truslene mot den svenske karikaturtegneren Lars Vilks. Vi hadde også den forrige karikatursaken fra Danmark der islamister i både vesten og andre steder satte i gang en volds- og hat spiral vi ikke har sett maken til. Og vi har de sterke reaksjonene på at paven siterte en tekst fra middelalderen der den muslimske verden gikk av hengslene og krevde pavens hode på et fat. I Norge har vi flere saker der den mest kjente og nyeste ekseplet er der en Ikea ansatt ble sagt opp etter å ha satt spørsmålstegn ved bruken av hijab på jobb. Og uttalelser fra norske imamer som Zulqarnain Sakandar om sharialover, homofile, steining, slaveri og terrorisme er skremmende og viser at vi har store utfordringer også i vårt egen land.  

Det grusomme og bestialske drapet på Theo van Gogh er et av de mest ekstreme hendelsene som viser hvor langt og hvor feil det kan bli når man ikke tar et oppgjør med den type ideologier og verdisyn vi står ovenfor, og som dessverre brer seg i enkelte innvandrermiljøer. Det finnes også eksepler på selvsensur som direkte resultat av den frykt utviklingen de senere årene har bidratt til. Mozart-operaen som ble avlyst i Tyskland fordi den viser profeten Muhammeds avhugde hode er et slik eksempel.  

Dette er ikke bare enkeltsaker. Summen av alle disse hendelsene den senere tid viser at vi står ovenfor en verdikamp som er mer alvorlig og farlig for hele vår eksistens en det de politisk korrekte politikere og kommentatorer kan fatte og begripe. Vi står nå overfor et veiskille hvor vi må kjempe for de verdier og rettigheter som er blitt til over mange århundrer. I denne kampen har spesielt venstresiden og den sittende regjeringen sviktet. Dette er alvorlig og meget farlig.   

Den norske regjeringen har sviktet totalt i kampen om å bevare og kjempe for de grunnleggende verdiene vårt samfunn er bygd på. Det demonstrerte utenriksminister Jonas Gahr Støre til de grader under den forrige karikaturstriden, der han gikk ut i arabiske medier og nærmest unnskyldte at vi har ytringsfrihet i Norge. Å gå ut til innbyggere i land som er styrt av totalitære diktaturer og mangler de mest grunnlegende menneskerettigheter for å beklage seg over rettigheter vi har i det frie Norge, skulle etter min mening resultert i umiddelbart avskjedigelse. For en slik person er ikke verdig som minister i et fritt og demokratisk land. I tillegg blir han brukt som den nyttige idioten han er for ekstremister som legitimerer sine overgrep mot befolkningen. Det er skuffende, men ikke overraskende at en Ap-politiker som Støre er mer opptatt av å beklage seg ovenfor diktaturer og tyranner enn å kjempe for de verdiene vår samfunn bygger på.       

Av hensyn til menneskerettsforkjempere og frihetskjempere i diktaturstater som Iran, Burma, Kina og andre steder syns jeg vi skal vise at vi er stolte over ytringsfrihet, religionsfrihet og retten til å leve som frie mennesker. Vi må vise klart og tydelig at vi ikke har noen grunn til å skamme oss, og ei heller noe å beklage. Snarere tvert imot. Da må vi tørre å ta denne debatten og vise at disse rettighetene er så viktige at vi vil kjempe for dem uten å inngå kompromisser på våre rettigheter for at de skal bli spiselige for ekstremister og de som ikke er vant til frihet. Det håper jeg at venstresiden og de øvrige politiske partier er med på denne gangen, og at de ikke feiger ut som Jonas Gahr Støre gjorde forrige gang. Uansett vil vi i FrP kjempe, om nødvendig med nebb og klør for våre rettigheter. Støre og Regjeringen har mye å lære av fjellvettreglen: ”Vend i tide, det er ingen skam å snu!”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende